فایل word مقاله ارائه‌ي پاسخ نيمه تحليلي براي ضربه‌ي کم سرعت ورق مستطيلي ساخته شده از مواد هدف‌مند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه‌ي پاسخ نيمه تحليلي براي ضربه‌ي کم سرعت ورق مستطيلي ساخته شده از مواد هدف‌مند :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :13

تحلیل‌های ارائه‌شده در زمینه‌ی ضربه‌ی کم‌سرعت، عموماً به سازه‌های ساخته شده از مواد همسان‌گرد یا کامپوزیت )به‌ویژه، با همسان‌گردی عرضی( تعلق داشته‌است. از سوی دیگر، در این مدل‌ها تنها سختی سطح در معرض ضربه در نظر گرفته شده و اثر سختی لایه‌های زیرین در پاسخ‌های ضربه نادیده گرفته شده است. در برخی دیگر از مقالات موجود، از خطی‌سازی قانون تماس استفاده شده است. در پژوهش حاضر تلاش شده است تا ضمن گسترش تحلیل‌های یادشده به ورق‌های دارای ساختار هدف‌مند و نیز رفع نارسایی‌های یادشده، پاسخی نیمه تحلیلی برای آن ارائه شود. به همین منظور، اثر پارامترهای مختلف ضربه‌زن و ورق با ساختار مواد هدف‌مند بر پاسخ‌های ضربه‌ی کم‌سرعت، در محدوده‌ی کشسان مورد بررسی قرار گرفته و در تحلیل مسئله از قانون غیرخطی تماس هرتز استفاده شده است. از آنجا که نتایج کنونی با استفاده از پاسخ تحلیلی حاصل شده، خطاهای مدل‌سازی، خطی‌سازی و تقریب‌های عددی متداول در آن‌ها آشکار نمی‌شود. نتایج پژوهش کنونی در مقایسه با نتایج دیگر محققین برای حالت‌های ویژه، مورد تأیید قرار گرفته است.

لینک کمکی