فایل word مقاله بررسي تحليلي قفل‌شدگي تشديد در سيستم‌هاي ناميزان دوار و اثر يک ناميزاني دوار آزاد بر رفتار سيستم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تحليلي قفل‌شدگي تشديد در سيستم‌هاي ناميزان دوار و اثر يک ناميزاني دوار آزاد بر رفتار سيستم :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

در سیستم‌های دوار با پایه‌ی کشسان، نامیزانی سیستم باعث ارتعاشات پایه می‌شود. این ارتعاشات نیز موجب اعمال یک گشتاور نوسانی به روتور و نوسانی‌شدن سرعت دوران می‌شود. بنابراین یک سازوکار انعکاسی شکل می‌گیرد که می‌تواند رفتاری غیرخطی با طیف متفاوتی از پاسخ‌ها را به نمایش بگذارد. در مجاورت بسامد طبیعی، ارتعاشات بزرگ پایه موجب افزایش چشمگیر توان مصرفی می‌شود و از افزایش سرعت روتور جلوگیری می‌کند. در این حالت ممکن است سیستم توان کافی برای گذر از تشدید را نداشته و دچار قفل‌شدگی تشدید شود. در این نوشتار پیشنهاد شده است به‌منظور ایجاد اغتشاش در شکل‌گیری سازوکار قفل‌شدگی، یک نامیزانی آزاد به سیستم اضافه شود. برای بررسی کارایی این روش، معادلات دینامیکی سیستم استخراج شده و به روش هارمونیک بالانس و روش عددی حل شده‌است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد با افزودن یک نامیزانی آزاد، می‌توان محدوده‌ی قفل‌شدگی و امکان گذر از آن را بهبود داد.

لینک کمکی