فایل word مقاله بررسي پديده ي پارگي در فرايند شکل‌دهي غلتکي انعطاف‌پذير با استفاده از معيارهاي شکست نرم و معيار FLD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي پديده ي پارگي در فرايند شکل‌دهي غلتکي انعطاف‌پذير با استفاده از معيارهاي شکست نرم و معيار FLD :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :17

تعداد مراحل، محدودیت ابعادی، و هزینه‌ی تولید بالای قطعات با سطح مقطع متغیر باعث شده است فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر به‌کار رود. در این پژوهش به‌بررسی پدیده‌ی پارگی در فرایند شکل‌دهی غلتکی انعطاف‌پذیر با استفاده از شش معیار شکست نرم و معیار F‌L‌D پرداخته شده است. شبیه‌سازی فرایند در نرم‌افزار آباکوس انجام شده است. سپس آزمایش‌های تجربی با استفاده از دستگاه آزمایشگاهی ساخته‌شده در دانشگاه شهید رجایی انجام گرفته است. با مقایسه‌ی نتایج پیش‌بینی معیارهای شکست نرم و معیار F‌L‌D با نتایج تجربی، معیار شکست نرم آرگون، به‌عنوان مناسب‌ترین معیار برای پیش‌بینی پارگی انتخاب شده است. همچنین تأثیر پارامترهای ضخامت ورق، شعاع، و زاویه‌ی خم روی عیب پارگی با معیار منتخب آرگون بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ضخامت ورق و زاویه‌ی خم احتمال بروز عیب پارگی در محصول افزایش می‌یابد و با افزایش شعاع خم احتمال بروز عیب پارگی در محصول کاهش می‌یابد.

لینک کمکی