فایل word مقاله به‌کارگيري روش نيرو و روش مرکزها در بهينه‌سازي وزن خرپاها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله به‌کارگيري روش نيرو و روش مرکزها در بهينه‌سازي وزن خرپاها :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :18

در این تحقیق بهینه‌سازی وزن سازه‌ی خرپا تحت قیود تنش، سطح مقطع، و ارتباط بین سطح مقاطع اعضا تحت یک یا چند حالت بارگذاری استاتیکی، بررسی می‌شود. روش نقاط میانی که از تکنیک کره‌های محاطی بهره می‌جوید و از گرادیان توابع در آن استفاده می‌شود، به‌عنوان ابزار بهینه‌سازی در نظر گرفته شده، و از روش نیروها در تحلیل سازه به‌عنوان ابزار فرمول‌بندی استفاده می‌شود. در اینجا با تعمیم روش مرکزها برای در نظرگرفتن قیود تساوی، امکان استفاده‌ی هم‌زمان از این دو روش به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از خصوصیات ذاتی آن‌ها فراهم می‌شود. چند نمونه مثال عددی برای نشان‌دادن کارایی روش پیشنهادی ارائه شده است. مقایسه‌ی نتایج به دست آمده با آنچه که پیش‌تر در مراجع گزارش شده است، حاکی از قدرت و کارایی این روش است.

لینک کمکی