فایل word مقاله شناسايي ديناميکي يک وسيله‌ي زيرسطحي در حرکت صفحه‌يي با استفاده از روش پاسخ فرکانسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي ديناميکي يک وسيله‌ي زيرسطحي در حرکت صفحه‌يي با استفاده از روش پاسخ فرکانسي :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

هدف نوشتار حاضر، شناسایی مدل دینامیک خطی حرکت در صفحه‌ی افق یک وسیله‌ی زیرسطحی بدون سرنشین به‌وسیله‌ی برازش توابع تبدیل آن است. شناسایی، تحلیل و تصحیح طراحی چنین وسایلی به‌دلیل غیرخطی بودن دینامیک حاکم بر آن‌ها بسیار پرچالش است. در این نوشتار برای نخستین بار به‌منظور حذف اغتشاشات و عدم قطعیت‌ها از شناسایی حوزه‌ی فرکانس و الگوریتم‌های ریاضی قوی در آن استفاده شده است. در اینجا پس از مدل‌سازی و شبیه‌سازی حرکت دینامیکی، ورودی جاروی فرکانسی در شبیه‌ساز غیرخطی به کنترل‌کننده‌ی سکان اعمال شده و با استفاده از تحلیل حوزه‌ی فرکانس توابع تبدیل زوایه‌ی سمت و نرخ چرخش نسبت به این ورودی محاسبه شده است. نتایج حاصله نشان‌گر مطابقت بسیار خوب این مدل معادل خطی با مدل تحلیلی غیرخطی، و عملکرد خوب آن در حضور نویز به‌لطف استفاده‌ی مناسب از توابع طیفی و تکنیک پنجره‌بندی است.

لینک کمکی