فایل word مقاله طراحي کنترل‌کنندهي تکه‌تکه‌ي H براي سيستم‌هاي تکه‌يي مستوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي کنترل‌کنندهي تکه‌تکه‌ي H براي سيستم‌هاي تکه‌يي مستوي :


سال انتشار : 1388

تعداد صفحات :16

موضوعِ این پژوهش، طراحی کنترل‌کننده‌یِ تکه‌تکه‌ی خطی‌دینامیکی از نوع تکه‌تکه‌ی Hبرای سیستم‌های تکه‌تکه‌ی مستوی است. مسئله‌ی اصلی به‌صورت مجموعه‌یی از مسائل طراحی کنترل‌کننده‌های H در نظر گرفته می‌شود و نشان داده می‌شود که می‌توان این مجموعه از مسائل را در قالبِ مسائلِ بهینه‌سازی محدب با قیدهای نابرابریِ ماتریسِ خطی بیان کرد که از طریق نرم‌افزارهای موجود به‌نحوی کارآمد قابلِ حل‌اند. حلقه‌ی بسته‌ی متشکل از کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی و سیستمِ تکه‌تکه‌ی مستوی قادر به تعقیبِ ورودی مبنا در خروجی همراه با در نظر گرفتن محدودیت در انرژی سیگنال کنترلی است. به‌علاوه می‌توان در طراحی کنترل‌کننده شرایطی اعمال کرد که تأمین‌کننده‌ی پیوستگی سیگنال کنترلی باشد. به‌منظور بررسیِ پایداریِ حلقه‌ی بسته از توابع لیاپونوف تکه‌تکه‌ی مربعی استفاده می‌شود. کارآیی کنترل‌کننده‌ی پیشنهادی از طریقِ شبیه‌سازی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

لینک کمکی