فایل word مقاله طراحي قانون هدايت مقاوم سه‌بعدي ربات پرنده به روش فازي - مد لغزشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي قانون هدايت مقاوم سه‌بعدي ربات پرنده به روش فازي - مد لغزشي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :22

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در حوزه‌ی ارتقای سطح خودگردانی ربات‌های پرنده مسئله‌ی طراحی سیستم هدایت ربات‌های پرنده است به نحوی که قادر به انجام مأموریت از پیش تعیین‌شده باشند. از آنجا که مأموریت محوله در شرایط جوی مختلفی می‌تواند تعریف شود، وسیله‌ی پرنده باید بتواند مأموریت خود را با حضور نامعینی‌های جوی انجام دهد. در تحقیق حاضر یک روش هدایت مقاوم مبتنی بر نقاط مسیر ارائه شده است که قابلیت انجام مأموریت در حضور باد و اغتشاشات جوی را دارد. در روش‌های هدایت کلاسیک مثل تعقیب محض و ناوبری تناسبی در بخش‌هایی از مسیر که شعاع انحنا کم است یا زمانی‌که پرواز در حضور باد و اغتشاش انجام می‌شود، هدایت ربات پرنده دچار افت شدید عملکردی می‌شود. در تحقیق حاضر با ترکیب روش‌های تعقیب محض و مد لغزشی و در نظر گرفتن دینامیک شش درجه آزادی غیرخطی ربات پرنده، یک الگوریتم هدایت مقاوم مد لغزشی طراحی شده است. برای افزایش کارایی و کاهش پدیده‌ی آشوب روشی هدایتی با کنترل فازی نیز ترکیب شده و یک قانون هدایت جدید به نام هدایت مقاوم مد لغزشیـ فازی طراحی شده است. در نهایت، سیستم کنترل پرواز مبتنی بر روش وارون دینامیک طراحی شده است. شبیه‌سازی سیستم هدایت و کنترل به‌صورت شش درجه آزادی در دو سناریوی پروازی مختلف یک‌بار بدون حضور اغتشاش جوی و بار دیگر در حضور اغتشاش جوی انجام شده و نتایج روش‌های هدایتی مختلف مقایسه شده است. نتایج نشان‌دهنده‌ی عملکرد مطلوب الگوریتم هدایتی ارائه شده است.

لینک کمکی