فایل word مقاله مقايسه ي نظريه هاي مختلف پيش بيني شکست خستگي نمونه‌هاي فاق‌دار فولاد CK45

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه ي نظريه هاي مختلف پيش بيني شکست خستگي نمونه‌هاي فاق‌دار فولاد CK45 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :18

شکست خستگی معمولاً در فاق موجود در سطح ماده ــجایی که به‌علت تمرکز تنش، مقدار تنش افزایش یافته استــ رخ می‌دهد. نظریه‌های مختلفی برای پیش‌بینی شکست خستگی نمونه‌های فلزی فاق‌دار ارائه شده است. این نوشتار به ارزیابی نظریه‌های مختلف پیش‌بینی شکست خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولادی براساس قابلیت پیش‌بینی آنها می‌پردازد. آزمایش‌های تجربی کششی ساده و خستگی از نوع خمش چرخان روی نمونه‌های استوانه‌یی ساده و فاق‌دار فولاد 45C‌K انجام شده و مشخصات مکانیکی و هم‌چنین نمودار تنشـ عمر نمونه‌ی ساده و نمونه‌های فاق‌دار به دست آمده‌اند. نظریه‌های بیشینه تنش، نیوبر، پترسون، تغییرات تنش، فاصله‌ی بحرانی و ضعیف‌ترین اتصال برای پیش‌بینی ضریب کاهش استحکام خستگی نمونه‌های فاق‌دار فولاد 45C‌K استفاده شده‌اند و نتایج این نظریه‌ها با نتایج آزمایش مقایسه شده است. مقایسه‌ی نتایج نظری و آزمایشگاهی نشان داده که نظریه‌ی ضعیف‌ترین اتصال نسبت به نظریه‌های کلاسیک از دقت بهتری برخوردار است.

لینک کمکی