فایل word مقاله ارائه‌ي روشي جديد براي حل عددي مدل توسعه‌يافته‌ي نفت سياه با در نظر گرفتن اثر فشار موئينگي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارائه‌ي روشي جديد براي حل عددي مدل توسعه‌يافته‌ي نفت سياه با در نظر گرفتن اثر فشار موئينگي :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :16

در این نوشتار تأثیر فشار موئینگی بر جریان چندفاز مخازن هیدروکربنی بررسی شده است. برای این منظور، مدل نفت سیاهِ توسعه‌یافته با در نظر گرفتن اثرات فشار موئینگی بسط داده شده است. برای استخراج معادلات حاکم از یک فشار عمومی استفاده شده که مقدار آن در محدوده‌ی مقادیر فشارهای فازیِ موجود است. معادلات به‌دست آمده شامل یک معادله‌ی فشار سهموی و یک دستگاه معادلات انتقال اجزاء سهموی است که برای حل آنها از روش ضمنی ـ صریح استفاده شده است. برای حل معادله‌ی انتقال اجزاء از یک روش مرکزی دقت بالا استفاده شده که در مقایسه با سایر روش‌های عددی موجود دارای محاسبات کم و دقت قابل قبول است. در انتها نیز سه مسئله‌ی یک‌بعدی نفت سیاه که نتایج آنها در مقالات معتبر علمی موجود است، حل شده و دقت روش عددی به کار رفته مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی