فایل word مقاله بررسي رفتار ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک A‌F‌Mدر محيط مايع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي رفتار ارتعاشي ميکروتيرک پيزوالکتريک A‌F‌Mدر محيط مايع :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

میکروتیرک‌های پیزوالکتریک میکروسکوپ نیروی اتمی (A‌F‌M)، تیرهایی هستند که با قرارگیری لایه پیزوالکتریک بر روی آن‌ها می‌توانند به‌عنوان یک خودمحرک مورد استفاده قرار بگیرند. هدف این نوشتار بررسی رفتار حرکت ارتعاشی این نوع از میکروتیرک‌ها در محیط مایع است. مدل‌سازی حرکت ارتعاشی تیر به‌کمک دو مدل تیر غیریکنواخت بر پایه‌ی نظریه‌ی اویلر ـبرنولی، و مدل جرم متمرکز پیشنهادی شامل سه کره که هریک معادل یکی از قسمت‌های میکروتیرک غیر یکنواخت‌اند، انجام شده است. علاوه بر این تأثیر خواص مکانیکی مهم سیال، فاصله‌ی میکروتیرک تا سطح نمونه، زاویه‌ی قرارگیری میکروتیرک نسبت به سطح نمونه، و همچنین تأثیر شعاع پراب نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصله نشان‌گر وابستگی حرکت ارتعاشی به نیروهای هیدرودینامیکی، فشردگی و همچنین برهمکنش بین نوک پراب و سطح نمونه (در فواصل در حد نانومتر) است.

لینک کمکی