فایل word مقاله مطالعه مقايسه اي پروفيل هاي عمودي مونوکسيدکربن و دما در يک تونل در حال آتش سوزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه مقايسه اي پروفيل هاي عمودي مونوکسيدکربن و دما در يک تونل در حال آتش سوزي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

آتش‌سوزی در تونل‌های جاده‌ای در سال‌های اخیر باعث وقوع تلفات جانی و مالی بسیاری در دنیا گردیده است که موجب گسترش توجه محققان به موضوع تهویه اضطراری شده است. بررسی روش‌های مختلف جهت بیرون راندن دوده یا کم نمودن غلظت گازهای سمی و نیز کم کردن دمای حاصل شده از آتش، از مهم‌ترین اهداف پژوهشگران می‌باشد. در این مطالعه، ابتدا یک تونل با مقطع مستطیلی همراه با آتش استخری در مرکز تونل توسط کد شبیه‌ساز دینامیکی آتش مدل گردیده و نتایج آن با نتایج پیشین مقایسه شده‌است. سپس نتایج مربوط به توزیع مونوکسیدکربن و دما بصورت پروفیل های عمودی در مکان‌های مختلف ارائه شده‌است. این پروفیل‌ها که برای نرخ‌ رهایش‌های متفاوت آتش و نیز تونل با نسبت ظرافت‌ها‌ و شیب‌های گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند، بر اساس مقدار بیشینه مکان خود در نزدیکی سقف بی‌بعد شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد، غلظت مونوکسیدکربن در تمامی مکان‌ها، سریع‌تر از دما کاهش پیدا می‌کند. همچنین به کمک پروفیل‌های عمودی می‌توان به ضخامت دوده نیز پی برده و نشان داد که با افزایش نسبت ظرافت تونل، ضخامت دوده کمتر می‌گردد. بررسی پارامترهای مذکور برای شیب‌های گوناگون تونل نیز مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

لینک کمکی