فایل word مقاله مطالعه‌ي عددي اثر ورق‌گير جانبي و روش پيش‌روي در آزمون شيار فرآيند شکل‌دهي نموي بر کاهش نيروهاي وارد بر کلگي دستگاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مطالعه‌ي عددي اثر ورق‌گير جانبي و روش پيش‌روي در آزمون شيار فرآيند شکل‌دهي نموي بر کاهش نيروهاي وارد بر کلگي دستگاه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :12

در این مطالعه روش‌های متداول آزمون شیار در شکل‌دهی نموی با رویکرد تحلیل نیروهای وارد شده به کلگی ماشینCNC، به کمک شبیه سازی اجزای محدود بررسی شده است. در ابتدا تحلیل اجزای محدود به کمک نرم‌افزار آباکوس مطابق با پژوهشی عملی، انجام و اعتبارسنجی شد. در تحلیل، ابزار و ورق‌گیر اجسامی صلب و ورق، انعطاف‌پذیر فرض گردیدند. سپس استفاده از ورق‌گیر جانبی به کمک مقید کردن لبه‌های جانبی ورق مورد بررسی قرار گرفت. مشخص شد که استفاده از ورق‌گیر جانبی سبب افزایش نیرو می‌گردد هرچند تعداد رفت و برگشت‌ ابزار به نصف کاهش می‌یابد و با یکبار رفت و برگشت ابزار آزمون شیار کامل می‌گردد. همچنین به کمک روش باردهی شیب‌دار، برای جلوگیری از رخداد قله‌های نیرویی آسیب زا به دستگاه، می‌توان این آزمون را با هزینه کمتر انجام داد. مثلا برای ورق AA 7075-O با طول شکل‌دهی mm80 بین دو گام متفاوت mm25/0 با دوبار رفت و برگشت و mm50/0 با یکبار رفت و برگشت، وضعیت باردهی با شیب کمتر همراه با دوبار رفت و برگشت، نیروی عمودی قله بیشینه کمتر می‌باشد و برای ماشین CNC با ظرفیت نیرویی کمتر بسیار مناسب‌تر می‌باشد.

لینک کمکی