فایل word مقاله بررسي اثر باشينگر در لوله هاي اتوفرتاژ شده از جنس آلياژ آلومينيوم A7075 با استفاده از داده هاي تجربي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي اثر باشينگر در لوله هاي اتوفرتاژ شده از جنس آلياژ آلومينيوم A7075 با استفاده از داده هاي تجربي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :13

آلیاژ آلومینیوم A7075 جزء آلیاژهای پراستحکام در نوع خود محسوب می¬شود که مطابق با استاندارد ASTM B210M–05، در ساخت لوله های تحت فشار کاربرد دارد. پیدا کردن مدل مناسب جهت بررسی اثر باشینگر در آلیاژ آلومینیوم A7075 نقش مهمی در تحلیل فرآیند اتوفرتاژ لوله ها دارد. برای این منظور از نتایج آزمایشگاهی تست¬های کشش- فشار تک محوره استفاده شده است و برای انجام آزمایش¬¬ها از یک دستگاه سروهیدرولیک اینسترون استفاده گردید. نمونه ها با قطر 5/12 میلیمتر ساخته شدند که مطابق با استاندارد ASTM E8M-97a می باشد. با توجه به اینکه در این آلیاژها معمولا کرنش پلاستیک ایجاد شده به عنوان مشخصه باربرداری می باشد، بنابراین برای مدل¬سازی رفتار این ماده لازم است آزمایش¬های مذکور با کرنش¬های پلاستیک متفاوت انجام گیرد. در این تحقیق، آزمایش¬ها تا کرنش کلی 3/4% انجام شده است. همچنین موارد مهمی از جمله تاثیر مقدار کرنش های پلاستیک ایجاد شده بر مدول یانگ و ضریب اثر باشینگر تست شده اند. در این مقاله، برای مشخص شدن اندازه تسلیم کششی و فشاری، مقدار افست بر اساس قرارداد 0.01 درصد در نظر گرفته شده است.

لینک کمکی