فایل word مقاله بررسي نقشه تغييرشکل گرم نانوکامپوزيت مس-آلومينا با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نقشه تغييرشکل گرم نانوکامپوزيت مس-آلومينا با استفاده از شبکه عصبي مصنوعي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :13

در این تحقیق، تولید نانوکامپوزیت‌های مس-آلومینا به روش متالورژی پودر و تغییرشکل گرم آن مورد بررسی قرار گرفته‌اند. برای این منظور، نانو‌کامپوزیت‌های Cu-XAl2O3 با سه ترکیب مختلف پس از فرایندهای آسیاکاری مکانیکی و تف جوشی در دمای 750 درجه سانتی‌گراد تولید شده‌اند. متعاقبا نمونه‌های استوانه‌ای شکل از هر نانو‌کامپوزیت تحت آزمایش فشار گرم قرار گرفته‌اند. جهت بررسی پارامتر‌های موثر بر تغییرشکل گرم این نانوکامپوزیت‌ها، دماهای تغییرشکل گرم 350، 400، 450 و 500 درجه سانتی‌گراد و نرخ کرنش‌های 003/0، 03/0و 3/0 بر ثانیه انتخاب شده است. بررسی تغییرشکل گرم این نانوکامپوزیت‌ها نشان می‌دهد که شرایط مناسب برای انجام تغییرشکل در دماهای پایین و در نرخ کرنش‌های پایین و نیز در دماهای بالا در نرخ کرنش‌های متوسط می‌باشند. انجام تغییر شکل این نانوکامپوزیت در دماهای بالا و نرخ کرنش‌های بالا باعث تشکیل ترک‌های ریز در مرز دانه‌های نمونه می‌شود. همچنین، در نمونه-های تغییر فرم یافته در دماهای پایین باند برشی آدیاباتیک مشاهده می‌شود.

لینک کمکی