فایل word مقاله بررسي تاثير همزمان مدول‌هاي کششي- فشاري و برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي ارتعاشات نانوريبون‌هاي گرافني دولايه با شرايط مرزي مختلف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير همزمان مدول‌هاي کششي- فشاري و برشي پيوندهاي واندروالسي بر روي ارتعاشات نانوريبون‌هاي گرافني دولايه با شرايط مرزي مختلف :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :24

در این پژوهش، اثرات شرایط مرزی مختلف بر ارتعاشات آزاد نانوریبون‌های دو لایه برای حالتی که هر دو نوع اثرات کششی- فشاری و برشی پیوندهای واندروالسی بصورت همزمان در نظر گرفته شده باشند، بررسی شده است. به منظور مدل‌سازی نانوریبون دو لایه، از تئوری تیرهای ساندویچی استفاده شده است. در مراجع موجود تنها یکی از دو اثر کششی- فشاری و یا برشی پیوندهای واندروالسی مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش پیوندهای واندروالسی که نقش هسته مدل ساندیچی را ایفا می‌کنند، به گونه‌ای مدل‌سازی می‌شوند که تحمل هر دو نوع نیروی کششی- فشاری و برشی را داشته باشند. با استفاده از اصل همیلتون معادلات حاکم و شرایط مرزی استخراج می‌شوند. فرکانس‌های طبیعی و شکل مودهای نانوریبون دولایه به روش حل عددی مربعات دیفرانسیلی هارمونیک استخراج می‌گردند. به منظور صحت‌سنجی، نتایج بدست آمده با گزارش‌های موجود در مقالات در شرایطی که یکی از دو اثر حذف شده باشد مقایسه شده است و مطابقت خوب بدست آمده حاکی از دقت و صحت فرمولاسیون و روش حل عددی می‌باشد. تاثیرات تغییر شرایط مرزی و تغییر راستای برش بین لایه‌ای بر روی شکل مودها و ترتیب و اندازه فرکانس‌های طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است.

لینک کمکی