فایل word مقاله شبيه سازي عددي اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهي از ساختمان‌هاي بلند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي عددي اثرات تداخل بار باد در اطراف گروهي از ساختمان‌هاي بلند :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

برخلاف یک ساختمان در حالت منفرد در برابر نیروی باد، تعیین عملکرد دو یا چند ساختمان در کنار یکدیگر به علت پدید آمدن اثرات تداخل بار باد، بسیار پیچیده است. از جدیدترین کارهای صورت گرفته در زمینه بررسی اثرات تداخل، می­توان به بررسی ضرایب تداخل و ضرایب فشار روی گروهی از ساختمان‌های بلند با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) اشاره کرد. به این منظور در این مقاله، ضرایب فشار و تداخل گروهی از ساختمان‌های بلند با ارتفاع متغیر، فواصل متفاوت قرارگیری و زوایای مختلف بارگذاری باد، مورد مطالعه قرارگرفته‌ است و تأثیر فاصله ساختمان‌ها و زاویه بارگذاری باد در دو گروه 4 تایی از ساختمان‌های بلند، روی متوسط ضرایب فشار ساختمان‌های گروه بررسی شده است. در بازه فواصل انتخابی، در بیش از 50% حالات با زیاد شدن فاصله قرارگیری ساختمان‌های بلند، متوسط ضرایب فشار روی ساختمان‌ها نیز افزایش می‌یابد. برای نشان دادن اثرات تداخل در ساختمان‌های گروهی، ضرایب تداخل که در واقع ضرایب فشار روی ساختمان قرار گرفته در گروه نسبت به ضرایب فشار در ساختمان منفرد است، محاسبه و مورد بررسی قرار گرفته است. ضرایب تداخل، نشان می­دهند که حداکثر و حداقل ضرایب فشار در ساختمان قرار گرفته در گروه نسبت به ساختمان منفرد در این تحقیق، به بیش از 3 برابر رسیده است.

لینک کمکی