فایل word مقاله استخراج تجربي خواص ارتعاشي-ميرايي يک ماده‏ي ويسکوالاستيک خاص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله استخراج تجربي خواص ارتعاشي-ميرايي يک ماده‏ي ويسکوالاستيک خاص :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :18

هدف از انجام این مقاله استخراج خواص ارتعاشی-میرایی یک ماده‏ ی ویسکوالاستیک از یک پوشش جاذب ارتعاشی ناشناخته می ‏باشد. برای این منظور از روش ارایه شده در استاندارد ASTM E756-05 استفاده و تست‏ های مورد نیاز انجام پذیرفته است. این استاندارد که به منظور اندازه‏گیری خواص ارتعاشی-میرایی مواد گردآوری شده ‏است، می‏ تواند قابلیت استفاده از مواد ویسکوالاستیک به صورت مهندسی و هدف‏مند در کاربردهایی نظیر کنترل ارتعاشی غیرفعال در قالب پوشش ‏های جاذب ارتعاش را فراهم آورد. از آن‏جایی که پوشش جاذب مورد بررسی از نوع میرایی مقید می‏ باشد، نمونه‏ ای ساندویچی مطابق دستورالعمل استاندارد ساخته شده و با رعایت قیود استاندارد و انجام تست مودال تجربی تیر ساندویچی و تیر مبنای فلزی به صورت یک سر درگیر، خروجی‏ های مورد نظر شامل تغییرات ضریب کاهش و مدول برشی ماده‏ ی ویسکوالاستیک بر حسب فرکانس بدست آمده است. همچنین صحت آزمایش‏ های انجام شده بوسیله ‏ی معیارهای استاندارد مورد بررسی قرار گرفته و نتایج حاکی از انجام صحیح آزمایش می ‏باشد.

لینک کمکی