فایل word مقاله بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي نقطه اي بر استحکام برشي اتصال ايجاد شده در آلياژ آلومينيوم 7075-T6

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي تاثير پارامترهاي فرآيند جوشکاري اصطکاکي اغتشاشي نقطه اي بر استحکام برشي اتصال ايجاد شده در آلياژ آلومينيوم 7075-T6 :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

در این تحقیق، اثر پارامترهای فرآیند جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی نقطه‌ای ورق‌های آلیاژ آلومینیوم 6T-7075 بر استحکام برشی ناحیه اتصال بررسی شده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مقادیر سرعت دورانی و عمق نفوذ ابزار در شرایط استفاده از صفحه پشتیبان با جنس‌های مختلف بر نیروی شکست برشی و حالت شکست ناحیه جوش است. اتصالات در دو سرعت دورانی با مقادیر800 و 1600 دور در دقیقه و در عمق‌های نفوذ 3/5، 5/5، 7/5 و 9/5 میلی‌متر برای ابزار، با استفاده از دو صفحه پشتیبان از جنس‌های آلیاژ آلومینیوم 1100Al و آلیاژ تیتانیوم V4Al6Ti ایجاد شدند. آزمایش استحکام برشی اتصال جهت بررسی کارآیی اتصال در نمونه‌ها انجام شد. نتایج بدست آمده حاکی از تاثیر مستقیم جنس صفحه پشتیبان بر استحکام برشی اتصال و ابعاد هندسی ناحیه اغتشاش است. در سرعت دورانی1600 دور در دقیقه با استفاده از صفحه پشتیبان تیتانیومی با افزایش عمق نفوذ، ورق بالایی از ناحیه فلز پایه دچار پارگی و ترک‌های سطحی شده است. از طرفی مشخص شد که سرعت‌های دورانی بالا سبب افت استحکام برشی اتصال در مقایسه با سرعت‌های دورانی پایین شده است. بیش‌ترین نیروی شکست برشی اتصال در سرعت دورانی 800 دور در دقیقه، عمق نفوذ 9/5 میلی متر و صفحه پشتیبان آلومینیومی بدست آمد. شکست برشی در نمونه‌ها پس از آزمایش استحکام برشی اتصال، به دلیل گسترش ترک در محیط سوراخ کلیدی مشاهده شد.

لینک کمکی