فایل word مقاله بررسي عددي تاثير ميدان الکتريکي بر ميدان جريان و انتقال حرارت جابجايي اجباري روي يک پله پسرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي تاثير ميدان الکتريکي بر ميدان جريان و انتقال حرارت جابجايي اجباري روي يک پله پسرو :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :24

در مطالعه حاضر، میدان جریان و دما روی یک پله پسرو تحت تاثیر میدان الکتریکی حاصل از اعمال ولتاژ بالا در شرایط دو بعدی، آشفته، غیرقابل تراکم و پایدار به صورت عددی، مورد تحلیل قرار گرفته است. مدل‌سازی عددی با نگرش حجم محدود و بر اساس حل معادلات میدان الکتریکی، جریان و انرژی است. در ابتدا پارامترهای میدان الکتریکی حاصل از نتایج عددی حاضر با نتایج تجربی برای یک صفحه تخت، مقایسه شده که از تطابق مناسبی برخوردار است؛ سپس تاثیر پارامترهای مختلف از قبیل، ولتاژ اعمالی، عدد رینولدز جریان و مکان قرارگیری الکترود تزریق‌کننده بر ضریب انتقال حرارت و افت فشار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج، نشان می‌دهد که در رینولدزهای پایین‌تر و ولتاژهای بالاتر، اعمال میدان الکتریکی تاثیر به‌سزایی در افزایش انتقال حرارت دارد. علاوه بر این کاهش فاصله الکترود تزریق‌کننده از لبه پله، به طور چشم‌گیری سبب افزایش انتقال حرارت و تغییرات در افت فشار می‌شود.

لینک کمکی