فایل word مقاله طراحي سطح مقطع تانکرهاي حمل سيال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بي اسپيلاين بر مبناي روش اعمال ضريب جريمه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي سطح مقطع تانکرهاي حمل سيال جهت کاهش تلاطم تانکر با استفاده از تابع بي اسپيلاين بر مبناي روش اعمال ضريب جريمه :


سال انتشار : 1391

تعداد صفحات :17

در این مقاله یک تئوری بر مبنای فرضیه¬ی تکامل ژنتیک جهت بهینه¬سازی سطح مقطع تانکر ارائه شده که تلاطم موجود در تانکر را کنترل کرده و پایداری تانکر را در برابر پدیده¬ی واژگونش تانکر افزایش می¬دهد. این برنامه جهت افزایش آستانه¬ی واژگونش تانکر، سطح مقطعی بادامی شکل بر مبنای تابع بی¬اسپیلاین پیشنهاد داده و سپس به بهینه¬سازی آن بر مبنای روش اعمال ضریب جریمه می¬پردازد. دیاگرام ارائه شده بر مبنای تابع درجه 4 و با 10 نقطه کنترلی می¬باشد که با توسعه¬ی تابع بی¬اسپیلاین از حالت درجه3 با 8 نقطه کنترلی بدست آمده است. در این الگوریتم با بیش از 100 مورد نمونه¬گیری، باندها و نقاط کنترلی اصلاح شده و سپس پارامترهای مؤثر در همگرایی بهینه¬سازی مانند نرخ جهش و تعداد جمعیت تحلیل می¬شود. نرخ جهش ایده¬آل، 4 تا 6 درصد و حداقل جمعیت 40 نفر جهت بهینه¬سازی تعریف می¬شود. نتایج بدست آمده از بهینه¬سازی با نتایج تحلیل عددی مقایسه می¬شود که بیانگر این است که تئوری ارائه شده بر مبنای روش¬های بهینه¬سازی، تلاطم موجود در تانکر را کاهش داده و سطح مقطع بهینه¬ای ارائه می¬کند که پایداری تانکر را بهبود می¬بخشد.

لینک کمکی