فایل word مقاله بررسي تاثير جريان و انتقال جرم اکسيژن خون در پيدايش بيماري گرفتگي رگ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تاثير جريان و انتقال جرم اکسيژن خون در پيدايش بيماري گرفتگي رگ :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

در رگ‌های خمیده، به دلیل هندسه و همودینامیک جریان متفاوت نسبت به رگ‌های مستقیم، توزیع متوازن اکسیژن روی دیواره رگ به هم‌ می‌خورد که این نا‌به‌هنجاری سهم قابل توجهی در پیدایش و توسعه گرفتگی رگ‌هادارد. در این تحقیق به بررسی عددی انتقال جرم اکسیژن خون در دیواره و داخل یک رگ‌‌ خمیده سه‌بعدی پرداخته شده است.به منظور بدست آوردن توزیع غلظت اکسیژن در رگ، معادلات حاکم بر انتقال جرم اکسیژن و شرایط مرزی حاکم بر آن‌ها بررسی شده‌اند. اکسیژن حمل شده توسط هموگلوبین به همراهاکسیژن مصرف شده در دیواره رگ به عنوان پارامترهای فیزیولوژیکی مهم در این پژوهش می‌باشند. با توجه به نتایج، به دلیل حضور نیروهای گریز از مرکز در هندسه خمیده و شکل‌گیری جریان‌های ثانویه، کاهش قابل ملاحظه انتقال جرم اکسیژن به دیواره خم داخلی رگ در مقایسه با دیواره خم خارجی دیده می‌شود. همچنین با افزایش عدد رینولدز و کاهش شعاع انحنا، جریان‌های ثانویه قدرت بیشتری می‌یابند که این باعث افزایش اختلاط جریان و در نتیجه کاهش اختلاف مقدار غلظت اکسیژن روی دیواره‌های خم داخلی و خارجی می‌شود. نتایج بدست آمده در پیش ‌‌بینی ناحیه مستعد برای تشکیل بیماری گرفتگی رگ‌ها مفید می‌باشند.

لینک کمکی