فایل word مقاله بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال آب/TiO2 در لوله افقي با نوار پيچه تحت شرايط دماي ثابت ديواره

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي انتقال حرارت جريان نانوسيال آب/TiO2 در لوله افقي با نوار پيچه تحت شرايط دماي ثابت ديواره :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :13

یکی از روشهای افزایش انتقال حرارت، استفاده از نوار پیچه است که با افزایش سطح انتقال حرارت در حجم ثابت و همچنین اختلاط بیشتر جریان، انتقال حرارت را بهبود می بخشد. در تحقیقات گذشته، اثر نانوسیال با نوار پیچه بررسی نشده است. در این تحقیق به ارزیابی عملکرد نانوسیال آب/TiO2 در مبدل حرارتی و با استفاده از نوار پیچه پرداخته شده است. عوامل بررسی شده شامل تاثیر گام نوار پیچه، دبی و غلظت‌های مختلف نانوسیال هستند. همچنین بررسی‌ها برای شرط مرزی دمای ثابت دیواره لوله انجام شده و محدوده عدد رینولدز 3000-22000 انتخاب شده است. آزمایش‌ها برای محدوده غلظت درصد حجمی انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن نانوذرات باعث افزایش انتقال گرما می‌شود. همچنین با کاهش گام پیچش نوار کارگذاری شده نیز نتیجه مشابهی بدست می‌آید. بیشترین مقدار این افزایش، حدود 45/103 درصد است که مربوط به غلظت 5/0 درصد حجمی نانوسیال و با کارگذاری نوار پیچه با گام (H/D=5) می باشد.

لینک کمکی