فایل word مقاله شبيه سازي انحلال آندي در ماشين‌کاري الکتروشيميايي و طراحي ابزار توسط روش حساسيت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شبيه سازي انحلال آندي در ماشين‌کاري الکتروشيميايي و طراحي ابزار توسط روش حساسيت :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :17

فرآیند ماشینکاری الکتروشیمیایی از جمله فرآیندهای ماشینکاری غیرسنتی می‌باشد که به علت برتری‌های خاص این روش، در صنایع مختلف از جایگاه منحصر به فردی برخوردار شده است. این فرآیند بر پایه انحلال آندی استوار است و به علت عدم تماس ابزار با قطعه کار، هیچگونه سایش و نیروی براده‌برداری متوجه ابزار نمی‌باشد. لذا این امر یکی از مهمترین مزایای ماشینکاری الکتروشیمیایی است. با توجه به پیچیدگی این فرآیند، هنوز روش قابل قبولی برای پیش‌بینی شکل قطعه‌کار حاصله برای یک ابزار مشخص و همچنین طراحی ابزار برای یک حفره مشخص وجود ندارد. استفاده از روش‌های مرسوم آزمون و خطا جهت استخراج شکل قطعه‌کار و ابزارِ مربوطه زمانبر و پر هزینه است. جهت طراحی و همچنین پیش‌بینی پارامترهای ذکر شده، می‌توان با شبیه‌سازی فرایند ماشینکاری الکتروشیمیای، ضمن کاهش هزینه‌ها با صرف زمان کمتری بر این مشکل غلبه نمود. لذا در این مقاله میزان انحلال آندی فرآیند ماشینکاری الکتروشیمیایی در هر گام زمانی توسط روش‌ المان محدود مدل‌سازی و در نتیجه فرآیند ماشینکاری شبیه‌سازی شده است. سپس با استفاده از نتایج مدل شبیه‌سازی شده و روش حساسیت، الگوریتم استخراج شکل بهینه ابزار جهت رسیدن به قطعه‌کار مورد نظر بیان گردیده است. نتایج بدست آمده گویای توانایی بسیار بالای روش پیشنهادی در این تحقیق جهت شبیه‌سازی فرآیند الکتروشیمیایی و طراحی ابزار می‌باشد

لینک کمکی