فایل word مقاله مقايسه تاثير تيغه‌هاي مکانيکي و جت‌هاي دمشي کنترل جريان تراکم پذير در يک کانال ديفيوزر انحنادار با استفاده از روش عددي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مقايسه تاثير تيغه‌هاي مکانيکي و جت‌هاي دمشي کنترل جريان تراکم پذير در يک کانال ديفيوزر انحنادار با استفاده از روش عددي :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :36

در این تحقیق مقایسه حل عددی رفتار جریان با نتایج آزمایش تجربی در یک کانال واگرای انحناء دار در سه حالت کانال لخت،کانال با نصب تیغه های گردابه ساز مکانیکی و کانال با نصب عملگرهای جت دمشی صورت گرفته است. در حل عددی ، 5 مدل توربولانسی SP-AL ،RNG K-ε- ، Transition-SST ، RSM-Stress-Omega و RSM-LPS بکار گرفته شده است. بررسی کانتورهای سرعت و لزجت گردابه ای در صفحه مرکزی و خطوط جریان سطح پایینی و نواحی تجمیع گردابه‌ها نشان داد که مدل RSM-St-Om انحناء خطوط جریان در ناحیه جدایش و نواحی گردابه‌ای را دقیقتر از مدلهای دیگر تخمین می‌زند. کانتورهای نسبت فشار کل در انتهای کانال در مدلهای SP-AL، Transition-SST و RSM-St-Om انطباق بالاتری با نتایج تجربی نشان داد. مقایسه نمودار نسبت فشار در کانال لخت و کانال با عملگرهای جت دمشی با نتایج آزمایش تجربی نشان داد که به دلیل حضور پدیده جدایش ، مدل RSM-St-Om به خوبی نقاط شروع و پایان حباب جدایش و طول منطقه جدایش را تخمین می‌زند. بررسی منحنی نسبت فشار در کانال با تیغه های مکانیکی نیز نشان داد که به علت از بین رفتن جدایش ، مزیت روش RSM-St-Om نیزکاهش یافته و تمامی مدلها نتایج تقریباً یکسانی ارائه می‌دهند.

لینک کمکی