فایل word مقاله تحليل ارتعاش آزاد پوسته هاي نيم کره کامپوزيتي داراي برش در راس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل ارتعاش آزاد پوسته هاي نيم کره کامپوزيتي داراي برش در راس :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

تحلیل پوسته های دورانی از جمله پوسته های استوانه ای و کروی بنابر کاربردشان در زمینه های مختلف مهندسی و صنایع پیشرفته از موضوعات مورد علاقه محققان می باشد. در طبقه بندی سازه ها، پوسته های کروی نازک با داشتن کاربردهای بسیار مهم در زمینه های مهندسی، از اهمیت بسزایی برخوردارند. همچنین مواد کامپوزیتی بدلیل مزایای سازه ای که در ذات خود دارند بسیار پر کاربرد می باشند. بنابراین مدل سازی ریاضی این قبیل سازه ها موضوعی مهم وپراهمیت می باشد. در این مقاله به کمک یک روش اجزاء محدود نیمه تحلیلی به بررسی ارتعاش آزاد پوسته های نیم کره کامپوزیتی دارای برش در راس پرداخته شده است. همچنین به بررسی تاثیر میزان زاویه برش در راس، زاویه الیاف و شرایط مرزی پرداخته شده است. برای بدست آوردن روابط کرنش از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (FSDT) استفاده شده است و نتایج حاصل با سایر مراجع مورد راستی آزمایی قرار گرفته است.

لینک کمکی