فایل word مقاله بررسي عددي جذب انرژي در سازه‌هاي ساندويچي کامپوزيتي تحت ضربه کم سرعت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي جذب انرژي در سازه‌هاي ساندويچي کامپوزيتي تحت ضربه کم سرعت :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :24

هدف از این پژوهش، مدل‌سازی چند نمونه‌ی آزمایشگاهی از سایر مراجع، جهت بررسی قابلیت جذب انرژی در سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی توسط نرم ‌افزار اجزاء محدود آباکوس و اعتبارسنجی نتایج مدل‌سازی، با نتایج آزمایشگاهی می‌باشد. سازه‌های مورد بررسی در این پژوهش، بلوک‌های فومی تقویت‌شده با لایه‌های کامپوزیتی حاوی الیاف آرامید می‌باشد. در نمونه‌های بررسی شده، خواص مواد استفاده شده در لایه‌های کامپوزیتی تقویت کننده و همچنین در هسته‌های فومی یکسان بوده اما، در شکل هسته‌های فومی و تعداد لایه‌های کامپوزیتی تفاوت وجود دارد. در این پژوهش، مدل‌سازی نمونه‌های آزمایشگاهی، روند تخریب نمونه‌ها، نمودار نیرو-تغییرمکان و انرژی-تغییرمکان حاصل از بارگذاری ضربه‌ای، مورد بررسی قرار گرفته است. درنتیجه‌ی این پژوهش برای هر نمونه، مشخصه‌های تخریب ازجمله؛ میزان جذب انرژی، بار بیشینه، تغییرشکل کلی نمونه، نیروی مؤثر، طول تخریب نشده و میانگین بار بررسی شده است که نتایج مشخصه‌های حاصل از تحلیل عددی با نتایج روش آزمایشگاهی اعتبار سنجی شده و دارای تطابق خوبی می‌باشد.

لینک کمکی