فایل word مقاله بررسي عددي اثرات تغييرات هندسه بر مشخصات آيروديناميکي و پايداري استاتيکي بال شناور اثرسطحي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي عددي اثرات تغييرات هندسه بر مشخصات آيروديناميکي و پايداري استاتيکي بال شناور اثرسطحي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :22

پرنده‌های اثر سطحی وسیله‌ای مناسب در صنایع نظامی و حمل‌ و نقل‌های دریایی می‌باشند که با مشخصات آیرودینامیکی بالا و سرعت مناسب حرکت می‌کنند. استفاده از شبیه‌سازی عددی موجب کاهش هزینه و زمان برای بررسی مشخصات آیرودینامیکی بال می‌گردد که دقت قابل قبولی به نسبت داده‌های تجربی دارا می‌باشند.در این مقاله جهت ارزش‌گزاری شبیه‌سازی از نتایج حاصل از آزمایش تجربی بر روی بال ناکا6409 استفاده شده و بهترین مدل آشفتگی با تعداد المان شبکه مناسب انتخاب گردیده‌است. همچنین تاثیر اثر زمین و زاویه حمله را بر پارامترهای مهم آیرودینامیکی تعیین گردید و با بررسی تاثیر زمین متحرک و ثابت بر مشخصات آیرودینامیکی بال اثر سطحی، پایداری استاتیکی محاسبه گردید. در نهایت با تغییر مشخصات هندسی بال نظیر زاویه پیچش، زاویه هفتی، زاویه پسگرایی و نسبت باریک‌شوندگی تاثیر این عوامل مورد بررسی قرار گرفته‌است. نتیجه‌گیری شد که از پسگرایی جهت پایداری استفاده نشود و همچنین زاویه پیچش مثبت موجب کاهش پسا و به تاخیر انداختن واماندگی می‌گردد و نسبت باریک‌شوندگی با افزایش مشخصه آیرودینامیکی در وضعیت تریلینگ مناسب‌تر خواهدبود.

لینک کمکی