فایل word مقاله بکارگيري طرح AUSM+ جهت بهبود نتايج و کاهش خطاي عددي روش حجم محدود جيمسون در جريان دوبعدي بين پره هاي ثابت توربين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري طرح AUSM+ جهت بهبود نتايج و کاهش خطاي عددي روش حجم محدود جيمسون در جريان دوبعدي بين پره هاي ثابت توربين :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

با‌توجه به اهمیت نقش توربین‌ها در صنایع مختلف، طراحی دقیق‌تر جهت افزایش راندمان آن‌ها، نیازمند حل دقیقی از جریان داخل پره‌های توربین می‌باشد. امروزه با پیشرفت روش‌های مدلسازی عددی، دستیابی به یک روش دقیق عددی برای گرفتن ناپیوستگی‌های جریان و حل دقیق آن به طوری که دارای حداقل نوسان و خطاهای عددی باشد، همواره مورد توجه محققین مدلسازی به روش عددی بوده است. در تحقیق حاضر ابتدا در یک کانال همگرا- واگرای مافوق‌‌صوت یک ‌بعدی،‌ با استفاده از روش عددی بالادست ‌ AUSM+و در یک شبکه محاسباتی استاندارد مدلسازی انجام می‌شود. نتایج به دست آمده برای موج ضربه‌ای عمودی انطباق بسیار مطلوبی با نتایج تحلیلی دارد، که می‌تواند باعث اعتبارسنجی اولیه این روش نیز گردد. سپس برای اولین بار به بسط و بررسی روش عددی AUSM+ با استفاده از شبکه ساده نوعH ، در مدلسازی دو بعدی جریان غیرلزج بین پره‌های ثابت توربین در دو حالت جریان خروجی مافوق‌‌صوت و مادون‌صوت پرداخته شده است. از مقایسه نتایج حاصل از آن با نتایج روش اتلاف‌مصنوعی جیمسون و همچنین نتایج تجربی مشاهده می‌شود که اعمال روش عددی بالادست‌ AUSM+ مشابه روش جیمسون علاوه بر انطباق مطلوب با نتایج آزمایشگاهی توزیع نسبت فشار در تمام طول پره، به مراتب دارای خطاهای عددی کم‌تری نسبت به روش تفاضل‌مرکزی جیمسون می‌باشد و شرط بقای جرم را نیز حداقل 25 درصد بهبود می‌بخشد. لازم به ذکر است که برای ماخ های بالا روشAUSM+ به مراتب نتایج بهتری خواهد داشت.

لینک کمکی