فایل word مقاله تحليل عددي الاستيسيته غيرخطي ضربه کم‌سرعت خارج از مرکز ورق ساندويچي مستطيلي با رويه‌هاي کامپوزيتي تحت پيش‌بار دوبعدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل عددي الاستيسيته غيرخطي ضربه کم‌سرعت خارج از مرکز ورق ساندويچي مستطيلي با رويه‌هاي کامپوزيتي تحت پيش‌بار دوبعدي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

اکثر پژوهش‌های انجام شده در ارتباط با ضربه کم‌سرعت ورق، پاسخ ورق به ضربه مرکزی را در بر می‌گیرند و عموماً برای حالت‌های بدون پیش‌بار انجام شده‌اند. در این مقاله به تحلیل عددی الاستیسیته غیرخطی ضربه کم‌سرعت خارج از مرکز ورق ساندویچی با رویه‌های کامپوزیتی تحت پیش‌بار دوبعدی پرداخته می‌شود و تاثیر انرژی ضربه‌زننده، سفتی هسته، ضخامت هسته، شکل هندسی ضربه‌زننده و وجود لایه‌های چسب در محل اتصال هسته به رویه‌ها در پاسخ ضربه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، بجای استفاده از تئوری‌های تقریبی ورق، از شبیه‌سازی سه‌بعدی ضربه در نرم افزار آباکوس برای استخراج پاسخ‌های ضربه بر پایه تئوری الاستیسیته استفاده می‌شود. نتایج عددی با نتایج تجربی ارائه شده در مراجع دیگر مقایسه و صحت مدل عددی مورد تایید قرار می‌گیرد. نتایج نشان می‌دهند که در حالت ضربه خارج از مرکز و در حالت پیش‌بار دوبعدی کششی به دلیل کاهش آزادی حرکت کلی ورق، نیروی تماسی افزایش می‌یابد که نتیجه آن افزایش آسیب پدید آمده می‌باشد.

لینک کمکی