فایل word مقاله ارزيابي روشهاي رايج پوش آور براي سازه هاي بتن مسلح نامنظم در پلان تحت اثر مولفه هاي همزمان لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي روشهاي رايج پوش آور براي سازه هاي بتن مسلح نامنظم در پلان تحت اثر مولفه هاي همزمان لرزه اي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :17

تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور) به دلیل سهولت کاربرد و هزینه ی محاسباتی کمتر به عنوان جایگزینی مناسب برای روش تاریخچه ی زمانی غیرخطی معرفی شده است. روشهای پوش آور مختلفی برای تحلیل سازه ها ارایه شده است که لازم است دقت و صحت آنها در ارزیابی پاسخ سازه های واقعی سه بعدی و نامنظم مورد بررسی قرار گیرد. در پژوهش حاضر، کارایی روشهای رایج پوش آور در پیش بینی پاسخ قاب های سه بعدی بتن مسلح با استفاده از المان های غیرخطی نیرویی فیبری ارزیابی شده است. قاب هایی با درجات متفاوت نامنظمی در پلان با روشهای پوش آور با توزیع بار ثابت، پوش آور با توزیع بار مثلثی معکوس، آنالیز پوش آور به هنگام شونده ی نیرویی مودال و آنالیز پوش آور به هنگام شونده نیرویی طیفی تحلیل شده و پارامترهای نیرو و جابجایی مختلف با نتایج تحلیل دینامیکی غیرخطی دو مولفه ای تحت شتابنگاشت های حوزه های دور و نزدیک گسل، مقایسه شدند. نتایج حاصل نشان می دهد گرچه رویکرد چند روشی می تواند تصویر بهتری از پاسخ سازه ای قاب های سه بعدی بتن مسلح ارایه دهد اما روشهای به هنگام شونده بطور متوسط از موفقیت بالاتری در پیش بینی رفتار غیرخطی اینگونه سازه ها برخوردارند.

لینک کمکی