فایل word مقاله اندازه‌گيري کسر حجمي فازها در يک جريان دو فازي گاز-مايع با استفاده از پراکندگي تابش گاما

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اندازه‌گيري کسر حجمي فازها در يک جريان دو فازي گاز-مايع با استفاده از پراکندگي تابش گاما :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :16

محاسبه کسر حجمی فازها در یک جریان چندفازی به خصوص در جریان‌های دوفازی گاز-مایع در صنعت نفت و پتروشیمی دارای اهمیت به سزایی است. اطلاع از کسر حجمی هر یک از فازها پارامتر مهمی جهت اندازه‌گیری دبی هر فاز در یک جریان چندفازی می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از تکنیک پراکندگی پرتوهای گاما و با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی، کسرهای حجمی گاز و مایع در یک جریان دوفازی اندازه‌گیری شده است. با تغییر کسرهای حجمی گاز و مایع، چگالی جریان دوفازی تغییر کرده و تعداد پرتوهای گاما پراکنده شده در اثر اندرکنش با سیال در زوایای مختلف نسبت به راستای اولیه تابش تغییر می‌کند. در این روش از یک چشمه تک انرژی سزیم 137 و یک آشکارساز سدیم یدید 3 اینچی برای ثبت پرتوهای پراکنده شده، استفاده شده است و شمارش‌های ثبت شده در آشکارساز به عنوان ورودی-های شبکه عصبی مصنوعی چندلایه در نظر گرفته شده‌اند. خروجی شبکه نیز کسر حجمی گاز بود که با درصد خطای میانگین نسبی کمتر از 5/2 % پیش‌بینی شد.

لینک کمکی