فایل word مقاله مدل سازي جريان در کانال با استفاده از تحليل ايزوژئومتريک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل سازي جريان در کانال با استفاده از تحليل ايزوژئومتريک :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

در این مقاله با استفاده از تحلیل ایزوژئومتریک، دو نوع جریان مدل­سازی می­شوند. اولین مسئله، بررسی توزیع سرعت در کانال شیبدار با جریان یکنواخت و دومین مسئله، مدل­سازی جریان غیرچرخشی اطراف یک مانع دایروی و مستطیلی است. در روش تحلیل ایزوژئومتریک، توابع مجهول معادله دیفرانسیل و همچنین مدل­سازی هندسه با استفاده از توابع نربز انجام می­شود. به علت توانایی توابع نربز در ساخت منحنی­ها و سطوح با دقت بالا، کانال­های که دارای مرز پیچیده می­باشند را می­توان به راحتی با استفاده از این توابع مدل­سازی کرد. در این مقاله از این خصوصیت مهم روش تحلیل ایزوژئومتریک استفاده شده است. نتایج تحلیل ایزوژئومتریک با روش اجزای محدود نیز مقایسه می­شود و توانایی روش تحلیل ایزژئومتریک در برابر روش اجزای محدود، مورد بررسی قرار می­گیرد. علاوه­بر این اثرات تعدادی از پارامترهای روش تحلیل ایزوژئومتریک مانند بی­نظمی نقاط کنترل شبکه، بردارهای گرهی مختلف و تعداد نقاط کنترلی، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی