فایل word مقاله حل تطبيقي در تحليل ايزوژئومتريک سازه‌ها با استفاده از روش‌هاي تخمين خطا مبتني بر بازيافت تنش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حل تطبيقي در تحليل ايزوژئومتريک سازه‌ها با استفاده از روش‌هاي تخمين خطا مبتني بر بازيافت تنش :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :22

در این پژوهش برای اولین بار در تحلیل ایزوژئومتریک به بهبود شبکه نقاط کنترلی بر مبنای خطای برآورد شده از روشی مبتنی بر بازیافت تنش پرداخته شده است. در ابتدا از الگوریتم برآورد خطا مبتنی بر بازیافت تنش، برای یافتن نرم خطای انرژی هر المان استفاده شده است. سپس با تعریف میله‌هایی بین نقاط کنترلی، مقادیر تخمینی خطا در مجاورت نقاط کنترلی، به عنوان گرادیان حرارتی به هر میله تخصیص داده شده است. به این ترتیب، پس از تحلیل شبکه میله‌های فرضی که دچار تغییر دما شده‌اند، آرایش جدیدی از نقاط کنترلی و بردارهای گرهی حاصل می‌شود که بکارگیری این روند در چند سیکل در تحلیل ایزوژئومتریک، منجر به توزیع بهتر خطا در دامنه و در نتیجه حصول شبکه‌ای بهینه برای محاسبه انتگرال‌ها خواهد شد. به منظور سنجش کارایی این روش، نتایج حاصل از مدل‌سازی و تحلیل دو مسأله الاستیسیته، مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که روش بهبود شبکه ابداعی در کاهش میزان خطا موثر بوده، می‌تواند جهت افزایش دقت نتایج تحلیل ایزوژئومتریک، مورد استفاده قرار گیرد.

لینک کمکی