فایل word مقاله پاسخ ديناميکي تير ساندويچي خميده داراي هسته انعطاف‌پذير تحت ضربه شعاعي با سرعت پايين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله پاسخ ديناميکي تير ساندويچي خميده داراي هسته انعطاف‌پذير تحت ضربه شعاعي با سرعت پايين :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :25

در مقاله حاضر پاسخ دینامیکی یک تیر خمیده با هسته انعطاف پذیر تحت یک ضربه عرضی شعاعی با سرعت پایین در وسط رویه بالا، مطالعه شده است. این پاسخ شامل جابجایی شعاعی و محیطی رویه‌ها و هسته و تنش‌های برشی و شعاعی در هسته است. ابتدا از تئوری برشی مرتبه بالا برای میدان جابجایی استفاده شد. نیروی ضربه نیز با مدل جرم و فنر دو درجه آزادی برای محدوده بارگذاری الاستیک معادل سازی گردید و از اصل همیلتون برای استخراج معادلات حاکم بر حرکت تیر استفاده شد. نتایج بدست آمده با نتایج حاصل از نرم افزار المان محدود آباکوس و آخرین تحقیقات انجام شده مقایسه شدند. آنگاه نحوه تاثیر خصوصیات اجزای سازه‌ی ساندویچی نظیر مدول الاستیسیته هسته و ضخامت هسته بر جابجایی شعاعی و تنش برشی تیر و نیز تاثیر سرعت ضربه زننده و ضخامت هسته بر مقدار نیروی ضربه مورد برسی قرار گرفت. مشخص گردید که با دو برابر شدن نسبت مدول الاستیسیته هسته به رویه بالایی (از 05/0 تا 1/0)، جابجایی هسته تنها 1/0 درصد کاهش می‌یابد. در حالی که با افزایش نسبت ضخامت هسته به تیر (از 1/0 تا 9/0)،جابجایی هسته تا 6 برابر کاهش خواهد یافت.

لینک کمکی