فایل word مقاله مدل‌هاي رياضي جديد مبتني بر رويه تحليل رگرسيون براي تنظيم بهينه‌ي‌ پارامترهاي TMD

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله مدل‌هاي رياضي جديد مبتني بر رويه تحليل رگرسيون براي تنظيم بهينه‌ي‌ پارامترهاي TMD :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات :25

میراگر جرمی تنظیم‌شده (TMD) به عنوان یکی از استراتژی‌های کنترل ارتعاشات سیستم‌های مکانیکی و سازه‌ای به طور گسترده‌ای استفاده می‌شوند. تنظیم پارامترهای TMD نقش کلیدی در عملکرد آن‌ دارد. در این مقاله مدل‌های ریاضی جدیدی مبتنی بر رویه تحلیل رگرسیون برای تنظیم بهینه پارامترهای TMD در یک سیستم اصلی میرا تحت تحریک شتاب پایه از نوع اغتشاش سفید ارائه شده‌اند. برای این منظور با بکارگیری الگوریتم جستجوی فاخته، یک پایگاه داده از مقادیر بهینه فرکانس و میرایی تنظیم TMD ایجاد و سپس مدل‌هایی مبتنی بر رویه تحلیل رگرسیون جهت تخمین پارامترهای بهینه TMD ارائه شده اند. کارائی مدل‌های ریاضی ارائه شده با چندین مدل صریح ارائه شده توسط مراجع، با استفاده از آماره ضریب اطمینان مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهند که مدل‌های ارائه شده ضمن سادگی، به دلیل داشتن خطای کمتر و همبستگی بیشتر، از دقت بالاتری نسبت به دیگر مدل‌های ریاضی برخوردارند و در مقایسه با الگوریتم‌های بهینه سازی مبتنی بر جستجو از کارایی و سادگی بالاتری برخوردارند و لذا می‌توانند، بدون نیاز به محاسبات وقت گیر، به سهولت در کاربردهای مهندسی استفاده شوند. همچنین نتایج حاصل برای سیستم اصلی در معرض تحریک اغتشاش سفید فیلتر شده نشان می‌دهند که مقادیر پارامترهای بهینه TMD متاثر از فرکانس غالب تحریک نمی‌باشند. در انتها، کارائی مدل‌های ریاضی پیشنهاده شده برای یک سازه در معرض زلزله‌های مختلف نشان داده شده است.

لینک کمکی