فایل word مقاله اثرزاويه قرارگيري الياف بر روي چقرمگي شکست بين لايه اي در مودI ماده مرکب الياف شيشه/اپوکسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله اثرزاويه قرارگيري الياف بر روي چقرمگي شکست بين لايه اي در مودI ماده مرکب الياف شيشه/اپوکسي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :8

در این مقاله، اثر زاویه قرارگیری الیاف بر روی چقرمگی شکست بین لایه ای در مودI ماده مرکب الیاف شیشه/ اپوکسی، به طور تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. به عبارتی به بررسی نمونه ها در پدیده تورق و پدیده پل زنی در الیاف می پردازیم. بدین منظور از آزمون تیر یکسر گیردار دولبه با ترک اولیه یکسان برای همه نمونه ها استفاده می شود. بدین منظور نمونه های مورد نظر، با الیاف شیشه با بافت دو بعدی، که تا کنون انجام نشده است، با زاویه های قرارگیری زیر ساخته شد: ]4s0/90[،]4s 90/0[و ]4s 45±[. منحنی بار – جابه جایی از آزمون به دست می آید و سپس با استفاده از روش تئوری کالیبره شده، منحنی R- برای به دست آوردن چقرمگی شکست بین لایه ای استفاده می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهند که تغییر زاویه قرارگیری الیاف از 0 به 45± و از 45± به 90 درجه باعث افزایش در چقرمگی شکست بین لایه ای می شود و پدیده پل زنی در الیاف را به تاخیر می اندازد.

لینک کمکی