فایل word مقاله توليد آنتروپي نانوسيالات در همرفت طبيعي در محفظه هاي متخلخل مستطيل شکل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توليد آنتروپي نانوسيالات در همرفت طبيعي در محفظه هاي متخلخل مستطيل شکل :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :24

این مقاله به تحلیل فایل word مقاله توليد آنتروپي نانوسيالات در همرفت طبيعي در محفظه هاي متخلخل مستطيل شکل می پردازد. هدف، تعیین شرایط بهینه از نظر قوانین اول و دوم ترمودینامیک می باشد. برای این منظور، معادلات بقای جرم، اندازه حرکت و انرژی نانوسیال به شیو عددی حل می شوند. سپس، نرخ تولید آنتروپی محاسبه شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. محاسبات برای نانوذرات مس، اکسیدآلومینیم و اکسیدتیتانیوم در سیال پای آب انجام شده و نتایج با هم مقایسه می شوند. علاوه بر این، تأثیر کسرحجمی نانوذرات، عدد رایلی، نسبت منظری محفظه، تبادل تابش و اثرات غیردارسی بر انتقال گرما و تولید آنتروپی در محفظه بررسی می شود. کنکاش در نتایج ارائه شده نشان می دهد که حضور تبادل تابش و اثرات غیردارسی نقش مهمی در انتقال گرما و تولید آنتروپی در محفظه دارند. در میان نانوسیالات مطالعه شده، بیشترین انتقال گرما و تولید آنتروپی در نانوسیال آب-مس رخ می دهد.

لینک کمکی