فایل word مقاله بررسي تجربي لايه مرزي روي يک ايرفويل مافوق بحراني نوساني ( پيچ) در جريان تراکم پذير با استفاده از سنسورهاي فيلم داغ

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي لايه مرزي روي يک ايرفويل مافوق بحراني نوساني ( پيچ) در جريان تراکم پذير با استفاده از سنسورهاي فيلم داغ :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :21

مشخصات آیرودینامیکی یک ایرفویل بشدت متاثر از رفتار لایه مرزی می باشد. این رفتار و پدیده های متشکله به پارامترهای مختلف اعم از عدد رینولدز، زاویه حمله، حرکت نوسانی، عدد ماخ محلی و تراکم پذیری وابسته است. در این پژوهش آزمایش هایی در زوایای حمله قبل از استال برای مطالعه رفتار میدان جریان تراکم پذیر، بویژه لایه مرزی روی یک ایرفویل مافوق بحرانی در شرایط پایا و ناپایا، نوسان پیچ، در تونل باد سرعت بالا انجام گردید. آزمایشها در اعداد ماخ 4/0و 5/0 با حداکثر زاویه حمله 6 درجه در شرایط استاتیکی و تحت دامنه 1 و 3 درجه و فرکانس 3و6 هرتز در شرایط دینامیکی انجام شده است. اندازه گیریها شامل توزیع فشار و تغییرات تنش برشی با کمک سنسورهای فیلم داغ بوده است. اثرات تراکم پذیری، عدد ماخ جریان آزاد، زاویه حمله متوسط، فرکانس کاهش یافته و دامنه نوسانی بر نواحی مختلف لایه مرزی در شرایط پایا و ناپایا مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در حرکت نوسانی حاکی از پایایی مشخصات لایه مرزی در سیکلهای مختلف نوسان مدل بوده و تاخیر در وقوع گذار پیچ نسبت به شرایط پایا و همچنین نامتتقارن بین گذار و آرام سازی مجدد در یک سیکل کامل نوسان می باشد.

لینک کمکی