فایل word مقاله بررسي تجربي دنباله در يک سيلندر بيضوي تحت تأثير سيم اغتشاش ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تجربي دنباله در يک سيلندر بيضوي تحت تأثير سيم اغتشاش ساز :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

در این تحقیق به بررسی رفتار و مشخصه‌های دنبال جریان در یک سیلندر بیضوی با زاویه حمله صفر درجه، تحت تأثیر سیم اغتشاش‌ساز با استفاده از روش تجربی، پرداخته شده است. بدین منظور، از یک استوانه با سطح مقطع بیضوی از جنس آلومینیم، دارای طول mm 390، قطر بزرگ mm 4/42 و قطر کوچک mm 2/21 استفاده شده است. مدل سیلندر، در اُتاقک آزمون یک دستگاه تونل باد دمشی مورد آزمایش قرار گرفته است. اعداد رینولدز آزمایش نسبت به قطر بزرگ 25700 و 51400 به ترتیب برای سرعت‌هایm/s 10 و m/s 20 می‌باشند. سیم‌های اغتشاش‌ساز با قطرهای mm 5/0، mm 1 و mm 5/1 به‌صورت متقارن بر روی سیلندر بیضوی، هر کدام در زاویه‌های صفر درجه، 7/23 درجه و 9/40 درجه نسبت به نقطه سکون مورد آزمایش قرار گرفته‌اند. ضریب پسا برای سیلندر بیضوی صاف در هر دو عدد رینولدز در حدود مقدار 6/0 است. نتایج نشان می‌دهند که در بهترین حالت ممکن، ضریب پسا برای سیم mm 5/0 به میزان 75% کاهش می-یابد. همچنین در بهترین حالت ممکن برای سیم‌های mm 1 و mm 5/1، ضریب پسا به ترتیب 9/56% و 5/65% کاهش می‌یابد.

لینک کمکی