فایل word مقاله بکارگيري منطق فازي جهت پيش¬بيني هندسه¬ي جوش در فرآيند جوشکاري زيرپودري فولاد API X65

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بکارگيري منطق فازي جهت پيش¬بيني هندسه¬ي جوش در فرآيند جوشکاري زيرپودري فولاد API X65 :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

جوشکاری زیر¬پودری از روش¬های مهم جوشکاری با نرخ رسوب بالا و کیفیت جوشکاری مناسب محسوب می¬شود که در جوشکاری ورق¬های ضخیم، مخصوصا جوشکاری لوله¬های قطور انتقال نفت و گاز و مخازن تحت فشار کاربرد زیادی دارد. در این روش تنظیم دقیق پارامترهای جوشکاری جهت نیل به جوشکاری با کیفیت بالا، از اهمیت زیادی برخوردار است. عموما تنظیم پارامترها بصورت سعی و خطا، با استفاده از مقادیر پیشنهادی سازندگان دستگاه و یا کتب فنی (مراجع جوشکاری) صورت می¬گیرد که روش دقیقی نمی¬باشد. در این تحقیق جهت پیش¬بینی دقیق هندسه¬ی گرده¬ی جوش، از منطق فازی استفاده شده است. بدین منظور آزمایش¬های عملی در شرایط مختلف جوشکاری بر روی ورق فولادی لوله¬های انتقال گاز از نوع API X65 انجام شد. سپس بر اساس اطلاعات تجربی بدست آمده، مدل¬ فازی مطلوبی طراحی شد که ورودی¬های آن جریان، ولتاژ و سرعت جوشکاری و خروجی¬¬های آن عمق نفوذ جوش، پهنا و ارتفاع گرده¬ی جوش می¬باشد. نتایج این تحقیق نشان می¬دهد که مدل¬ ارائه شده، می¬تواند با دقت مطلوبی هندسه¬ی گرده¬ی جوش را تخمین بزند. بر این اساس می توان در شرایط مشابه و کنترل شده، از این مدل با اعمال تغییرات مورد نیاز برای تنظیم عملی ¬پارامترهای جوشکاری خط تولید لوله¬های فولادی استفاده کرد.

لینک کمکی