فایل word مقاله حذف نويز صوتي تناوبي با روش فعال و هوشمند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله حذف نويز صوتي تناوبي با روش فعال و هوشمند :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :21

در این تحقیق، روشی جدید مبتنی بر تکنیکهای یادگیری تقویتی با تکیه بر روش تفاوت زمانی صفر در مبحث یادگیری تقویتی، برای حذف نویز صوتی به صورت فعال در سیگنالهای باند باریک ارائه گردیده است. برای پیاده سازی این روش مبتنی بر فیدبک، اطلاعاتی از دینامیک مسیر اولیه و ثانویه لازم نمی باشد و در نتیجه این روش نسبت به تغییر این پارامترها به صورت مقاوم عمل می نماید. حجم بسیار کم محاسبات ریاضی و حافظه بسیار اندک محاسبات، از دیگر مزایای روش پیشنهادی می باشد. بدین منظور در اولین گام با انجام تعاریف مناسب برای متغیرهای حالت، اعمال ممکن و سیگنال پاداش، مساله به یک مساله مناسب برای حل توسط یادگیری تقویتی تبدیل شده و با روش یادگیری کیو حل می گردد. در گام بعدی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از مدل سازی در حوزه فرکانس، مساله ساده گردیده و با روش تفاوت زمانی صفر مساله حل خواهدگردید. آخرین مرحله پیشنهاد، یک روش چند سطحی می باشد که در این روش اخیر بدون نیاز به بالاتر بردن حافظه مورد نیاز می توان دقت را تا مقدار لزوم افزایش داد. عملکرد مناسب این روش و میزان بهبود روش چند سطحی نسبت به روش یادگیری کیو توسط شبیه سازی نشان داده شده است.

لینک کمکی