فایل word مقاله تاثير پارامترهاي طراحي و شرايط مونتاژ بر عملکرد ياتاقان‌هاي ژورنال غير‌مدور با روانکار ميکروپلار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير پارامترهاي طراحي و شرايط مونتاژ بر عملکرد ياتاقان‌هاي ژورنال غير‌مدور با روانکار ميکروپلار :


سال انتشار : 1390

تعداد صفحات :22

یاتاقان‌های ژورنال غیر مدور با توجه به ویژگی‌های منحصر بفردی نظیر کارکرد مناسب در سرعت‌های بحرانی، امکان خنک‌کاری مطلوب‌تر و توانایی بالا در حفظ شرایط تعادل و پایداری، امروزه یکی از پر کاربردترین تجهیزات حوزه روانکاری به شمار می‌آیند. پارامترهای عملکرد این گروه از یاتاقان‌ها برخلاف انواع مدور، در صورت بروز هر گونه تغییر در شرایط نصب و مونتاژ نهایی درون سیستم مکانیکی حتی با حفظ مشخصه‌های ابعادی حاصل از طراحی، متفاوت خواهد شد. لذا دستیابی به شرایط کارکرد بهینه برای یاتاقان‌های ژورنال غیرمدور با ابعاد معین در صورت اعمال تغییر در شرایط قرارگیری آنها داخل سیستم امری امکان‌پذیر خواهد بود. در پژوهش حاضر با بکارگیری روش حل عددی درونیابی مشتق تعمیم یافته، تاثیر ویژگی‌های ساختاری روانکار میکروپلار همانند طول مشخصه و عدد کوپلینگ، پارامترهای طراحی و مونتاژ نظیر پریلود و زوایای نصب و انحراف بر عملکرد یاتاقان‌های ژورنال غیر‌مدور دو- لب و سه- لب مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. نتایج گویای بهبود مشخصه‌های عملکرد یاتاقان‌های مورد بررسی با تغییر حالت روانکار از نیوتنی به میکروپلار بوده و امکان دستیابی به شرایط کارکرد مطلوب‌تر بر پایه هر یک از مشخصه‌های خاص کارکرد یاتاقان را با انتخاب مناسب ترکیبی از شرایط طراحی و مونتاژ نمایش می‌دهند.

لینک کمکی