فایل word مقاله بررسي تطبيقي رابطة بين گسترش روابط تجاري با توسعة بازار مالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي تطبيقي رابطة بين گسترش روابط تجاري با توسعة بازار مالي :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :27

امروزه یکی از زمینه‌هایی که مورد توجه تعدادی از اقتصاد‌دانان محقق در بازارهای مالی قرار گرفته است بررسی رابطه بین گسترش روابط تجاری کشورها و توسعه بازار‌های مالی از نظر مبانی تئوریکی و مطالعات کاربردی و تجربی است. نتایج متفاوتی در این زمینه از سوی محققان به‌نامی مانند لوین و ترستن‌ بک به‌ دست آمده است. آن‌چه برای ما در این مقاله مهم است بررسی معناداری این رابطه در کشورهای نفت‌خیز (عضو اپک) است. مطالعه یک دوره زمانی سی‌ساله (از 1980 به بعد) در بین 67 کشور دنیا نشان می‌دهد که گرچه رابطه بین گسترش روابط تجاری کشورها با توسعه بازارهای مالی حداقل برای کشورهای ثروتمند بر اساس روش پنل دیتا تأیید می‌شود، اما این ارتباط در کشورهای فقیر و خصوصاً کشور‌های منطقه منا، که بهره‌مند از منابع زیر‌زمینی‌اند، تأیید نمی‌شود. در این بررسی از شاخص‌های ساده و ترکیبی (متغیر‌های گوناگون نمایان‌گر عملکرد بازارهای مالی به روش مؤلفه‌های اصلی) برای بررسی عملکرد بازارهای مالی استفاده شده است. کلید‌واژه‌ها: بازار مالی، باز شدن اقتصاد، روش مؤلفه‌های اصلی و پنل دیتا (داده‌های تلفیقی).

لینک کمکی