فایل word مقاله ترانسندانس: معناي اسمي، معناي فعلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ترانسندانس: معناي اسمي، معناي فعلي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :25

چکیده از بدیع‌ترین اندیشه‌های یاسپرس، نظری او دربار «متعالی» یا به تعبیر خود او «ترانسندانس» است. پژوهش حاضر به بیان جایگاه این نظریه در اندیش این فیلسوف اگزیستانس می‌پردازد. از نظر او، شناخت علمی و معرفت متافیزیکی محدود است، اما انسان می‎تواند به سوی امری فراتر از عقل که قوام هستی انسان بدان است، راهبری شود که این همان «متعالی» است که آخرین وجه وجود است. این پژوهش بر آن است که متعالی از نظر یاسپرس را می‌توان در دو جنب اسمی و فعلی مورد بررسی قرارداد؛ جنب اسمی و جنب فعلی ترانسندانس دو ساحت متمایز «متعالی» است که هریک از این دو جنبه به نحوی مکمل جنب دیگر است.

لینک کمکی