فایل word مقاله نقد و بررسي کتاب مقدمه‌اي بر فلسف? قرون وسطي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقد و بررسي کتاب مقدمه‌اي بر فلسف? قرون وسطي :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :21

مقدمه‌‌ای بر فلسف قرون وسطی گزارشی است دربار بعضی از مفاهیم بنیادین فلسفه، مثل ایمان و وحی، خدا، استعلائیات، نفس و ... نزد برخی از اندیشمندان برجست سده‌های میانی، همچون آنسلم و توماس آکویناس. نویسند اثر در اغلب مباحث، ضمن اشاره به ریشه‌های بحث در دور باستان، نشان داده است که چگونه عالمان مسیحی با بهره‌گرفتن از دیدگاه‌های فیلسوفان بزرگ یونانی در راستای ایجاد مبانی مستحکم و عقلانی برای آموزه‌های دینی مسیحیت تلاش کرده‌اند. وی سده‌های میانی را نه‌تنها دوران انقطاع رویکردهای فلسفی نمی‌داند، بلکه بر این باور است که همان‌گونه که اندیشه‌های یونانیان زمینه‌ساز شکوفایی فکری در قرون وسطی شد، تفکرات اندیشمندان آن دوران نیز سبب پیدایش و بالندگی جریان‌های فکری و فلسفی دور رنسانس شد. ایشان با جدیت از سودمندی مطالعه و بررسی فلسف قرون وسطی دفاع می‌کند.

لینک کمکی