فایل word مقاله نقد و بررسي الفنون الأدبية و أعلامها في النهضة العربية الحديثة

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقد و بررسي الفنون الأدبية و أعلامها في النهضة العربية الحديثة :


سال انتشار : 1393

تعداد صفحات :25

چکیده الفنون الأدبیه و أعلامها فی النهضه العربیه الحدیثه از جمله مهم‌ترین آثار أنیس الخوری المقدسی است که در آن به تحلیل فنون نثری و أعلام آن در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌پردازد. این جستار می‌کوشد با بررسی این کتاب بر اساس معیارهای تألیف کتاب آموزشی، نقاط مثبت و منفی این اثر را به عنوان پژوهشی در حوزه تاریخ ادبیات تبیین کند. در این بررسی ابتدا تحلیل بیرونی اثر شامل معرفی کلی مؤلف و اثر، خاستگاه تاریخی و اجتماعی اثر، و مؤلف و موضوعات اصلی و کانونی اثر صورت خواهد گرفت. سپس ویژگی‌های شکلی و محتوایی کتاب بررسی خواهد شد. از مهم‌ترین مواردی که در بخش محتوایی بررسی می‌شود رویکرد تحلیلی و روش نقدی نویسنده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که رویکرد نویسنده در این کتاب رویکرد علمی ـ فنی و روش نقدی او فنی و جامعه‌شناختی است. از جمله نقاط ضعف کتاب فقدان هماهنگی میان عنوان کتاب و مباحث اصلی آن است. همچنین از جمله نقاط قوت کتاب ارائه روشمند فنون نثری و اعلام آن و دربرگرفتن حجم بالای دیدگاه‌های نقدی و تحلیلی در کنار مسائل تاریخی است.

لینک کمکی