فایل word مقاله نقدي بر کتاب «چارچوبي تازه براي تحليل امنيت»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقدي بر کتاب «چارچوبي تازه براي تحليل امنيت» :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :33

امروزه دو مکتب فکری در حوزه مطالعات امنیتی وجود دارد: سنت­گرایان که موضوع امنیت را فقط به مسائل امنیتی – سیاسی محدود می­کنند و دوم گروهی که دیدگاهی موسعی از مفهوم امنیت دارند و بر این نظرند که امنیت در بخش­های اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی هم وجود دارد. در این مقاله که به نقد و ارزیابی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت اختصاص دارد،ضمن بررسی هر دو دیدگاه، علاوه بر اینکه تحلیل جامعی از مطالعات امنیتی ارائه می­­شود،دستور کار وسیع­تری در این زمینه به­دست می­دهد. هدف مقاله حاضر معرفی و نقد مکتب امنیتی کپنهاگ در روابط بین­الملل است و بر همین اساس مطالب آن به شش مبحث تقسیم می­شود.در مبحث نخست مقاله معرفی کلی کتاب چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت انجام می­پذیرد و زیست نامه نویسندگان کتاب که همان نمایندگان فکری مکتب کپنهاگ هستند به صورت اجمالی ارائه می شود. در مبحث دوم به نقد و تحلیل خاستگاه اثر پرداخته می­شود،در مبحث سوم به نقد و ارزیابی شکلی اثر پرداخته می­شود، در مبحث چهارم و پنجم به ترتیب نقد و ارزیابی محتوایی و روش شناختی اثر از منظر درونی ارائه می­شود و مبحث ششم هم به نقد و ارزیابی محتوایی اثر به صورت خاص و مکتب کپنهاگ به صورت عام از منظر بیرونی اختصاص می­یابد.

لینک کمکی