فایل word مقاله بررسي و نقد کتاب زبان انگليسي پاية اول دورة اول متوسطه (هفتم) بر اساس مدل سيزر و باشتورکمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و نقد کتاب زبان انگليسي پاية اول دورة اول متوسطه (هفتم) بر اساس مدل سيزر و باشتورکمن :


سال انتشار : 1394

تعداد صفحات :28

نقد پیش رو بر پایه مدل سیزر (Cisar, 2000)، که طبق استاندارد انجمن امریکایی آموزش زبان‌های خارجی (American Council on Teaching of Foreign Languages) (ACTFL) برای بررسی کتاب‌های آموزش زبان طراحی شده نگاشته شده است. افزون بر این، به منظور بررسی هرچه دقیق‌تر این کتاب، از مدل باشتورکمن (Basturkmen, 2006) نیز از منظرهای مختلف بهره گرفته شده است. نتایج این بررسی حاکی از آن است که هرچند نگارندگان کتاب مذکور به میزان قابل تأملی در مرتفع کردن ضعف‌های موجود در مجموعه‌های قبلی موفق بوده‌اند، به‌زعم نویسندگان مقاله حاضر، هنوز کاستی‌هایی در شیوه تنظیم این کتاب مشهود است؛ از جمله این‌که به‌‌رغم بهره‌گیری از تصاویر متعدد و مرتبط، به نظر می‌رسد در برخی موارد، استفاده از امکانات بصری و دیداری بیش‌تر، می‌تواند به فهم بهتر مطالب کمک شایانی بکند. هم‌چنین اگرچه مؤلفان در تعالی فرهنگ اصیل بومی و هویت ملی مبتنی بر ارزش‌ها و باورهای اسلامی بسیار موفق بوده‌اند، شاید پرداختن به دست‌مایه‌هایی از فرهنگ زبان انگلیسی نیز ضروری است و برای ایجاد انگیزه بیش‌تر در یادگیرندگان بهتر است در طراحی تمرین‌های درسی در ویرایش‌های بعدی کتاب تنوع بیش‌تری به ‌کار رود.

لینک کمکی