فایل word مقاله تماشاي تماشا نقدي بر کتاب «عکاسي براي تماشا»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تماشاي تماشا نقدي بر کتاب «عکاسي براي تماشا» :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات :26

این متن در تلاش است با بررسی هدف‌مند کتاب ‘عکاسی برای تماشا’ بر اساس محورهای چهار گانه: معرفی کلی اثر و مؤلف، تحلیل بیرونی و خاستگاه اثر و مؤلف آن، تحلیل درونی و جایگاه اثر، نقد و ارزیابی اثر، از جنبه‌های مختلف ارزش‌ها و کاستی‌های کتاب را شناسایی نموده و بتواند سیمای مناسبی از ویژگی‌های کاربردی و شکلی آن به دست دهد. در این مسیر، نگارنده در مقدمه با ترسیم دیدگاهی کلی‌نگر به ترجمه‌ی متون عکاسی در ایران، شرایط کلی جامعه عکاسی ایران را در زمان چاپ کتاب مورد نظر بر می‌شمارد. سپس به تفصیل مندرجات کتاب را از منظرهای پیشنهادی می‌سنجد و با ارزیابی موارد مفید و کاستی‌های کتاب به این نتیجه می‌رسد که به رَغم وجود کاستی‌های موجود ـ اعم از ساختار کتاب و ایراد‌های ترجمه، فواید این کتاب برای جامعه کنونی عکاسی و به‌ویژه جامعه دانشگاهیِ کشور بسیار بیش از کاستی‌های آن است؛ به شرط آن‌که به نحوی مطلوب به مراکز دانشگاهی و هنری معرفی شود.

لینک کمکی