فایل word مقاله نقدي بر شيو? مقدمه‎نويسي مقالات رشت? ادبيات فارسي نمون? موردي: مجل? ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله نقدي بر شيو? مقدمه‎نويسي مقالات رشت? ادبيات فارسي نمون? موردي: مجل? ادبيات فارسي دانشگاه آزاد خوي :


سال انتشار : 1392

تعداد صفحات :24

چکیده یکی از معیارهای اساسی ارزشیابی مقالات اعم از علمی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی، اهمیت و ضرورت مقدمه‎نویسی بر آن است. در این زمینه، صاحب‎نظران عرص تحقیق و پژوهش به یافته‎ها و تجربه‎های ارزشمندی دست‎یافته‎اند که رعایت و به‎کارگیری صحیح این اصول می‌تواند به بهبود کیفیت ساختاری و روش نظام‎مند مقدمه‎نویسی و در نهایت مقالات منجر‎گردد. از جمل این اصول در حوز مقدمه‎نویسی می‌توان به ارائ زمینه‎ها و دیدگاه دربار موضوع و اهمیت آن، مروری کوتاه بر متون علمی موجود، بیان منطق منجر به انجام پژوهش و بیان هدف مطالعه اشاره کرد‎. پایبندی به این معیارها و رعایت آن به مهارت و دقت فراوان نیاز دارد که نگارنده میزان این توجه را در شش شمار آخر مجل ادبیات فارسی دانشگاه آزاد خوی که جمعاً 53 مقاله را دربرمی‌گرفت، مورد بررسی قرارداد و نتیجه آن شد که اکثر آن‌ها فاقد معیارهای یادشده است.

لینک کمکی